W obecnych czasach jesteśmy świadkami, jak pewne słowa – lub całe wyrażenia – robią zawrotną karierę. Oprócz zwrotów slangowych, pochodzących z gwary młodzieżowej, jak „krindż” czy „śpiulkowanie” (czy może być coś bardziej krindżowego niż marka próbująca mówić językiem młodzieży?), popularne stają się także o wiele bardziej poważne terminy.

Jednym z takich nagminnie spotykanych zwrotów jest „ślad węglowy”. Pojawia się on najczęściej w kontekście ochrony środowiska, ale czym właściwie jest?

Ślad węglowy – co to jest?

Jak podaje Wikipedia ślad węglowy jest to „całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. (…) Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2 (CO2e).”

Czyli mówiąc bardziej po ludzku, jest to ekologiczny ślad, jaki zostawia każda ludzka działalność. Wszystko, co robimy odciska swoje piętno na otaczającym nas świecie!

Nie inaczej jest z produktami – ich wytworzenie i późniejsze użytkowanie także kosztuje! Surowce zużyte do wytworzenia, dwutlenek węgla wyemitowany w transporcie, energia spożytkowana na różnych etapach życia produktu – to wszystko są realne (i policzalne) wartości.

Jednak producenci rzadko podają ekologiczny koszt swojej oferty. W komunikatach dominują mało konkretne zapewnienia o „redukcji śladu węglowego” czy „zrównoważonym rozwoju”, z których najczęściej niewiele wynika. A przecież informacja o ekologicznym śladzie zostawianym przez dany produkt jest kluczowa do podejmowania świadomych decyzji konsumenckich! To także drogowskaz wyznaczający kierunki działań dla prawdziwie odpowiedzialnych organizacji.

Polityka GoGreen

A my w Perfekcie czujemy się odpowiedzialni za otaczający nas świat. Jeśli interesuje Cię to zagadnienie, to zapraszam do lektury tekstu o naszej polityce GoGreen, który opublikowaliśmy na naszym blogu jakiś czas temu.

W skrócie – polityka GoGreen określa działania mające na celu ograniczenie naszego ekologicznego „odcisku buta”. Jednym z nich jest troska o takie planowanie procesów, by były one jak najmniej uciążliwe dla planety.

Ale żeby móc skutecznie redukować ślad węglowy naszych produktów, musieliśmy najpierw dokładnie go określić. Dlatego postanowiliśmy się przyjrzeć bliżej temu, jaki ślad zostawiają produkowane przez nas meble sklepowe, a następnie zastanowić się, jak możemy uczynić je jeszcze bardziej przyjaznymi.

Ślad węglowy regału na produkty tytoniowe perfect.ONE

I tak pod lupę trafił jeden z naszych sztandarowych i najbardziej zaawansowanych technicznie produktów, jedna z wersji regału tytoniowego perfect.ONE jakim jest CMS.

Jest to modułowy system do prezentacji i sprzedaży produktów tytoniowych wyposażony w podświetlenie LED 12V oraz dwa gniazdka 230V. Jako podstawę naszych obliczeń przyjęliśmy jeden moduł, który sam w sobie stanowi jednostkę funkcjonalną i założyliśmy, że będzie on w użyciu przez 6 lat w systemie 18/7. Zakres analizy obejmuje z kolei cały cykl życia produktu – od wydobycia surowców aż po jego demontaż i przetworzenie.

Regał, który posłużył nam jako baza do obliczeń zbudowany jest z szeregu materiałów, których udział w ogólnej konstrukcji najlepiej przedstawić za pomocą wykresu.

Aby nasze wyliczenia miały sens, trzeba było zbadać ślad węglowy, jaki generuje każdy z tych materiałów – od wydobycia surowców, przez przetworzenie w gotowy produkt, aż po końcowy recykling. Nie było to łatwe, bo o ile w przypadku procesów produkcyjnych w samej Perfekcie mamy dostęp do szczegółowych danych, o tyle w przypadku procesów związanych z produkcją i transportem surowców, oraz późniejszymi ekologicznymi kosztami użytkowania regału w miejscu docelowym musieliśmy przyjąć kilka założeń:

 •         Ilość wytworzonych odpadów została zmierzona i wynosi 2% profili aluminiowych oraz 25% zużytych blach.
 •         Odległość transportu pomiędzy producentami, dystrybutorami i firmą Perfecta oszacowano za pomocą Google Maps.
 •         Dla komponentów zakupionych z Chin przyjęto średnią odległość transportową na 1000 km transportu kolejowego oraz do 20000 km transportu morskiego lub 6718 km transportu lotniczego, jeśli został zgłoszony.
 •         Dla komponentów zakupionych z Tajwanu, przyjęto średnią odległość 20000 km transportu morskiego.
 •         Dla komponentów zakupionych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przyjęto średnią odległość 13000 km transportu morskiego.
 •         Ponieważ typ samochodu w transporcie drogowym nie był znany, ślad węglowy transportu drogowego oszacowano na podstawie średniego śladu węglowego dla jednego tonokilometra w UE.
 •         W przypadku, gdy zdefiniowano wiele źródeł dóbr pośrednich, odległość została uśredniona przez liczbę źródeł.
 •         W przypadku, gdy źródło dobra pośredniego zostało zdefiniowane jako Unia Europejska, przyjęto średnią odległość 1000 km transportu drogowego.
 •         W przypadku, gdy źródło dobra pośredniego zostało zdefiniowane jako Republika Południowej Afryki, przyjęto średnią odległość 500 km transportu kolejowego.
 •         W przypadku, gdy zdefiniowano wiele rodzajów transportu (w szczególności morski i lotniczy), emisja została uśredniona dla wielu rodzajów transportu.
 •         Produkt końcowy jest transportowany drogą lądową do klienta końcowego.
 •         Dla transportu kolejowego, morskiego i lotniczego zastosowano średni ŚW na kilometr.
 •         Obliczenie dla produkcji zostało wykonane w oparciu o polski miks energetyczny.
 •         Obliczenia dla utylizacji zostało wykonane w oparciu o brytyjski miks energetyczny.

W oparciu o te założenia dokonaliśmy obliczeń, z których wynikło, że największy ślad węglowy generuje pozyskanie surowców oraz użytkowanie gotowego mebla. Dokładniejsze wyliczenia prezentuje poniższa tabela: 

Jak widać, całkowity ślad węglowy, który przez 6 lat generuje jeden regał perfect.ONE to niewiele ponad 3 tony CO2! To całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że tylko jeden kilkunastogodzinny lot między Londynem i Nowym Jorkiem i z powrotem samolotem rejsowym generuje około 850 kg CO2.

Dalsze kroki

Ale nas to nie zadowala! Dzięki temu, że poznaliśmy które etapy życia naszych mebli generują największy ślad, możemy teraz przystąpić do jego świadomej redukcji! Jako że wiemy, że produkcja stali oraz aluminium ma znaczący wpływ na ślad węglowy, podjęliśmy działania mające na celu „odchudzenie” konstrukcji regału. Zmniejszenie ilości metalu w ogólnej konstrukcji jest możliwe i cały czas trwają prace nad tym, by tam, gdzie to możliwe zastąpić je elementami wykonanymi z materiałów pochodzących z recyklingu. Dalej, ważne jest także znalezienie takich dostawców komponentów, którzy potrafią udokumentować jak najmniejszy ślad węglowych ich produktów.

Kolejnym krokiem – krokiem, który właśnie stawiamy – jest zmodyfikowanie systemu oświetlenia naszych mebli. Jak wiemy, że faza użytkowania mebla to największy generator śladu węglowego: oświetlenie działające przez 6 lat po 18 godzin każdego dnia potrafi zużyć wielkie ilości energii elektrycznej!

Dlatego w naszych konstrukcjach wprowadzamy oświetlenie Eco LED, które zużywa o 33% energii mniej zachowując te same parametry! W przypadku regału perfect.ONE to aż 600 kg wyemitowanego CO2 mniej!  

To wszystko to realne kroki mające na celu maksymalną redukcję wpływu, jaki nasza działalność ma na naszą planetę.

Więcej o tym, jak Perfecta ogranicza swój ślad węglowy przeczytasz tu: https://perfecta-retail.com/pl/perfecta-produkuje-w-sposob-zrownowazony/

Podobne wpisy na blogu

Skontaktuj się z nami

Zapytaj o produkt lub usługę

Wyślij do nas swoje zapytanie